הקודם
הבא

התכנית מיועדת להתרשמות ולצרכי מידע כללי בלבד, פריטי ריהוט ו/או אביזרים ו/או ריצוף ו/או מכשירים ו/או שטחים הכלולים בתכנית נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת.
החברה תהא מחויבת רק עפ“י מפרט המכר ותכניות המכר שיהוו חלק בלתי נפרד מהסכם הרכישה החתום כדין ע“י הצדדים. ט.ל.ח.

ליצירת קשר 1-800-552-222